• ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้ (Chocolate Albatross)
  1  
  25 ต.ค. 56 | 20:34

 • ผีเสื้อหนอนปาล์มแถบเพศแคบ (Narrow-branded Palm Dart)
  2  
  24 ต.ค. 56 | 00:09

 • ผีเสื้อแสดหางยาวมลายู (Malayan Yamfly)
  2  
  23 ต.ค. 56 | 23:31

 • bright as yellow
  15   3  
  15 พ.ย. 52 | 12:17

 • bunch of flowers
  7   44  
  16 ก.ย. 53 | 19:33

 • Shanghai-Putoushan-Huangshan
  19   25  
  15 ต.ค. 52 | 06:29

 • สำรวจหน้าบ้าน #3
  11   14  
  18 ส.ค. 51 | 19:05

 • หนอนเหลืองชวนชม
  4   11  
  7 ส.ค. 51 | 08:53

 • ผีเสื้อเหลืองสยามธรรมดา (Orange Gull)
  7   3  
  15 มิ.ย. 51 | 01:24

 • ผีเสื้อจิ๋วลายเสือ (Tiger Hopper)
  4   12  
  6 ธ.ค. 53 | 08:36

 • ข้อเสียของ autoupload
  17   34  
  27 ต.ค. 51 | 01:37

 • Red & Wild
  46   62  
  31 มี.ค. 54 | 12:38

 • มดกะเพลี้ยอ่อน
  8   18  
  8 พ.ย. 51 | 05:04

 • ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา (Lemon Emigrant)
  15   10  
  25 พ.ย. 52 | 07:56

 • ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยจุดแดง (Red-spot Sawtooth)
  4   5  
  17 พ.ค. 52 | 09:16

 • ผีเสื้อเณรภูเขา (Hill Grass Yellow)
  7   2  
  9 ม.ค. 52 | 02:08

 • ผีเสื้อแพนซีเหลือง (Yellow Pansy)
  5   20  
  30 พ.ย. 53 | 02:34

 • ผีเสื้อขมิ้นกับปูนธรรมดา (Purple Sapphire)
  6   5  
  9 ม.ค. 52 | 01:54

 • ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา (Common Albatross)
  5   9  
  9 มิ.ย. 53 | 09:39

 • ผีเสื้อเหลืองสยามขอบดำ (Lesser Gull)
  4   6  
  15 พ.ค. 52 | 04:31