• China 2010
  10  
  16 ก.ย. 58 | 10:57

 • 2 Nights in Lijiang Old Town
  56   9  
  8 พ.ค. 51 | 11:07

 • Kunming-LiJiang #1
  21   6  
  15 มี.ค. 53 | 16:46

 • Kunming-LiJiang#2
  30   8  
  19 มี.ค. 53 | 16:20

 • Lijiang-Zhongdian (full version)
  117   8  
  25 ธ.ค. 50 | 01:04

 • Kunming-LiJiang#3
  9   2  
  19 เม.ย. 53 | 22:03

 • 2008-Apr 5-14 Shangri-la
  46   71  
  20 เม.ย. 51 | 15:37

 • Sth from Japan 2006
  20   7  
  8 ม.ค. 51 | 23:09

 • Dali 25 Dec 2007
  35   1  
  9 ม.ค. 51 | 21:10

 • Yunan:Lijiang:ตัวเมืองเก่า
  25   35  
  22 มิ.ย. 53 | 10:54

 • Yunan:Lijiang:Yok Lake
  11   21  
  15 มิ.ย. 53 | 10:03

 • Yunan:Lijiang:Cable car หุบเขามังกรหยก
  20   22  
  7 มิ.ย. 53 | 11:32

 • Yunan:Lijiang:ไป๋ซา และ ชูเหอ เมืองเก่า
  21   25  
  16 มิ.ย. 53 | 10:37