• ตากล้อง ช่างภาพ รับถ่ายภาพ กีฬาสี เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2019
  1  
  9 ต.ค. 62 | 12:12

 • รับถ่ายภาพกีฬาสีโรงเรียนต่างๆ 2019
  1  
  16 ม.ค. 62 | 10:42

 • ตากล้อง ช่างภาพ รับถ่ายภาพ กีฬาสี โรงเรียนอัญสัมชัญคอนแวนต์ 2018
  1  
  12 ก.ย. 61 | 14:22

 • ตากล้อง ช่างภาพ รับถ่ายภาพ น้องพินแพท กีฬาสี ร.ร.ฐานปัญญา
  1  
  2 พ.ค. 60 | 03:01

 • ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ กีฬาสี St. Francis Xavier School
  1  
  1 พ.ค. 60 | 23:08

 • ช่างภาพ ตากล้อง รับถ่ายภาพ กีฬาสี น้องตอง พระหฤทัยคอนแวนต์
  1  
  1 พ.ค. 60 | 22:46

 • งานกีฬาสี ม.ปลาย
  10  
  1 ธ.ค. 59 | 20:55

 • หาตากล้อง ช่างภาพ รับถ่ายภาพ งานกีฬาสี โรงเรียนเตรียมอุดม และโรงเรียนอื่นๆ
  1  
  22 เม.ย. 59 | 22:26

 • ตากล้อง ช่างภาพ รับถ่ายภาพ งานกีฬาสี เตรียมอุดม
  1  
  19 เม.ย. 59 | 22:27

 • รับถ่ายภาพ กีฬาสี โรงเรียน เขมะสิริ
  1  
  30 มี.ค. 59 | 13:38

 • กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  132  
  28 ธ.ค. 56 | 23:06

 • กีฬาสีโรงเรียน ปี 53
  39   3  
  7 ส.ค. 53 | 09:45

 • ตามเก็บภาพ กีฬาสี รร.นิรมล 53
  29   23  
  2 ก.ย. 53 | 00:57

 • เก็บตกบรรยากาศพิธีมงคลสมรส คุณเสาวลักษณ์&คุณกิตติ
  32   16  
  16 ส.ค. 53 | 23:34

 • งานกีฬาสี ป.1 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
  3   3  
  10 ก.ย. 52 | 00:57

 • กีฬาสี รพ.ลาดกระบัง
  59  
  19 ก.พ. 50 | 08:56

 • กีฬาสีประุถม 54
  124  
  2 ก.ย. 54 | 13:06

 • กีฬาสีอนุบาล t2-52
  106   7  
  22 ก.พ. 53 | 04:47

 • [กีฬาสี] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 54 สีแดง
  40  
  25 ม.ค. 55 | 09:32

 • [กีฬาสี] สาธิต มศว ประสานมิตร
  15   105  
  1 ก.ย. 52 | 00:59