Contact Info


เป็นการย้ายรูปมาจาก มัลติพลายเดิม ดีใจนะครับ ที่ได้ย้ายมาไว้ที่นี่ ได้รูปมาเกือบครบแล้ว แต่เสียดาย ที่ยังไม่มี Comment ของเพื่อนๆที่เข้าไป Comment ให้ติดมาด้วย  แต่อาจจะมีการแก้ไขได้ทัน ขอให้เป็นเช่นนั้นครับส่วนการจัดการรูปแบบ ตอนนี้ยังปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แล้วแต่ว่าจะเล่นอะไรเป็น จนกว่า จะได้รูปแบบที่ดีที่สุด ถึงจะคงที่  ก็ค่อยๆจัดการและปรับไปจนกว่าจะลงตัวครับ  

http://www.youtube.com/watch?v=hds3o5JpseI&feature=player_embedded