เกี่ยวกับ ไทยมัลติพลาย ดอท คอม (ThaiMultiply.com)


ไทยมัลติพลาย ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในการจัดเก็บรูปภาพ ที่เก็บบันทึกความทรงจำและความรู้สึกต่างๆ ไว้ ให้อยู่บนโลกออนไลน์ เพื่อให้สามารถเรียกชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการค้นหาจากผู้เยี่ยมชม ที่สนใจในสิ่งเดียวกัน


ไทยมัลติพลาย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้งาน ไทยมัลติพลาย ได้ตรงตามความต้องการและตอบสนองการใช้ให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้

เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งการเข้าใช้งาน ไทยมัลติพลาย คุณจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขและนโยบายที่ระบุไว้นี้

Information You Provide to Us:

  1. ข้อมูลที่คุณจัดเก็บลงบนเว็บไซต์ จะถูกนำมาแสดงสู่สาธารณะ อย่างไรก็ดี คุณจะสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อจำกัดการแสดงผลได้ แต่คุณจะไม่สามารถใช้งาน Special Feature บางตัวได้
  2. สมัครสมาชิก : เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการ ไทยมัลติพลาย คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งส่วนนึง เราต้องขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคล
  3. รายละเอียดผู้ใช้ : เพื่อเป็นการบ่งบอก และระบุความเป็นตัวตันของคุณ เราได้เตรียมเครื่องมือสำหรับให้คุณใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น Website URL, Instant Messaging IDs, นอกจากนี้คุณยังเลือกในรูปภาพของตัวเองเพื่อแสดงเป็น Display Photos เงื่อนไขตามที่จะระบุไว้ในส่วนของ "เงื่อนไขการใช้งาน"