Contact Info


ไผ ไผ กะเอิ่นผมว่า"ญ้อ"รูปบ่หล่อ บ้านอยู่ฟากภูพาน

บ้านผมอยู่ติดหนองหาร เค้าเอิ่นว่า "สกลนคร"

โลกของผมไม่มีอะไรลึกลับ

โลกของผมไม่มีอะไรซับซ้อน

โลกของผมมีอยู่ไม่กี่สิ่ง...ที่ค่ำจุนชีวิต..ให้เดินต่อไป

โลกของผมมีแค่....ฟุตบอล..เพลงมันมัน...การเดินทางใน"แบบเลาะ"...

โลกของผมยินดีต้อนรับทุกคน.....

หลังจากใช้บริการ multiply.com มาร่วมปีแล้ว

ผมค่อนข้างมันใจแล้วว่า....http://1358v6.multiply.com เป็นบ้านหลังที่สองของผม

ผมจึงเรียก ที่นี่ ว่า "Casa di AzzurRi the TOR"


 


ตามวัฎจักรวงจรของสรรพสิ่งบนโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้ แน่นอน


เมื่อ Multiply.com มีอันต้องปิดตัวลงไปตามวัฎจักร


ผมก้อต้องมองหาบ้านหลังใหม่ คิดอย่างดีแล้ว


เปรียบเทียบหลายหลังแล้ว บ้านที่ให้ความรู้สึกคล้ายหลังเดิมที่สุด


ก้อคือ http://1358v6.thaimultiply.com และยังคงเป็น"บ้านของนายอัซซูร์รี่"เหมือนเดิม