• My lovely son IV
  14   12  
  1 ก.ย. 51 | 22:56

 • My lovely son VI
  19   33  
  31 ม.ค. 52 | 01:42

 • My Lovely Son VIII (version 2)
  8   21  
  15 พ.ย. 52 | 01:25

 • Terra Cotta Worriors Musuem
  27   37  
  27 ก.พ. 53 | 12:14

 • Xiemen Shantou Chaozhou & my origin
  40   4  
  2 พ.ย. 50 | 02:37

 • My lovely daughter I
  20   28  
  27 พ.ค. 53 | 04:32

 • When I saw desert : Muine, Southern Vietnam (oct 09)
  27   80  
  13 พ.ย. 52 | 00:19

 • Kanasi Hu_2nd most beautiful lake in China (April 2006)
  40   27  
  6 มิ.ย. 50 | 22:33

 • My Lovely Son VIII (version I)
  10   8  
  27 ก.พ. 53 | 02:17

 • My lovely daughter II
  8   17  
  13 ส.ค. 53 | 23:11

 • My lovely son
  20   32  
  6 มี.ค. 51 | 16:07

 • My lovely son III
  13   2  
  21 มิ.ย. 51 | 21:39

 • Bali_Indonesia - Nov. 2006
  15   2  
  7 ต.ค. 50 | 00:23

 • First time in Japan_ I (Aug/09)
  37   66  
  18 พ.ย. 52 | 15:35