• พระธาตุขามแก่น
  19   12  
  30 พ.ค. 51 | 00:07

 • ฝนตกแดดออก
  2   16  
  24 มิ.ย. 51 | 18:00

 • เกาะช้างวันที่สอง ภาคลงทะเล
  83   35  
  2 เม.ย. 52 | 16:08

 • ติดกรอบ กับขอบฟ้าสีรุ้ง
  7   19  
  23 พ.ค. 51 | 22:58

 • แสงสีธรรมชาติ vs. แสงสีจากมนุษยชาติ
  12   11  
  26 พ.ค. 51 | 21:33

 • มีบรรยากาศฝนตกไฟดับช่วยชั้น
  7   9  
  15 พ.ค. 51 | 22:25

 • ฝนตก แดดออก รถติด
  2   6  
  13 มิ.ย. 52 | 12:38

 • รุ้งครึ่งวง กับสองฟากฟ้า
  6   34  
  3 ส.ค. 49 | 22:46

 • บันไดไต่สวรรค์
  5   15  
  29 มิ.ย. 50 | 20:39

 • ฝูงแกะ
  6   5  
  27 พ.ค. 52 | 11:14

 • ศาลพันท้ายนรสิงห์
  20   20  
  24 พ.ค. 51 | 21:39

 • ชวนไปกินขนมจีนเส้นสดกัน
  7   89  
  17 มี.ค. 52 | 22:01

 • เกาะยอ สงขลา (+ 3 ภาพแต่งใหม่)
  38   235  
  15 ก.ค. 51 | 08:55

 • chenglingrainie#4
  11   33  
  12 พ.ค. 51 | 12:48

 • chenglingrainie in black #5
  20   90  
  24 มิ.ย. 51 | 17:37

 • chenglingrainie #7 - เดินทางไกล
  4   24  
  31 ส.ค. 51 | 16:11

 • chenglingrainie#2
  8   13  
  6 พ.ค. 51 | 20:02

 • chenglingrainie#1
  4   13  
  6 พ.ค. 51 | 20:29

 • เล่นเทียนวันที่ไฟดับ
  4   28  
  8 ก.ค. 51 | 17:27

 • chenglingrainie#3
  9   27  
  6 พ.ค. 51 | 08:15