• น้องด้าได้รองเท้าใหม่แล้ว...
  13   71  
  8 ก.พ. 53 | 01:28

 • วัดถ้ำพวง...
  23   23  
  25 ส.ค. 52 | 20:37

 • น้องด้ากะ NVC
  36   12  
  21 มี.ค. 53 | 00:01

 • ดาด้า ณ วันนี้
  15   23  
  21 พ.ค. 53 | 00:52

 • น้องด้าหัวใจลูกทุ่ง
  7   30  
  22 มี.ค. 53 | 20:00

 • my Mazda3 my way...
  21   37  
  31 ส.ค. 52 | 00:45

 • น้องด้าอีกแล้ว...
  4   4  
  20 ก.ย. 53 | 03:13

 • ภูฝอยลมในวันฝนพรำ...
  20   34  
  31 ส.ค. 52 | 00:02

 • ดาด้าโตขึ้นอีกแล้ว
  13   3  
  25 ม.ค. 54 | 17:22

 • น้องด้าเปลี่ยนเกิบ (อีกรอบ)
  8   27  
  9 มี.ค. 53 | 00:53

 • รูปแรกของ "น้องด้า"
  6   60  
  3 ส.ค. 52 | 18:48

 • I don't NO gang
  26   7  
  4 พ.ย. 53 | 00:14