• อัลบั้ม วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
  5  
  28 ก.พ. 59 | 00:26

 • ข้างในวัดภูมินทร์
  14   77  
  30 ต.ค. 52 | 10:02

 • ผีเสื้อแพนซีเทา (Grey Pansy)
  2   3  
  3 พ.ค. 51 | 11:21

 • ผีเสื้อตาลหนามดำ (Black Rajah)
  5   2  
  28 เม.ย. 51 | 05:57

 • ผีเสื้อฟ้าดอกถั่วสีเงิน (Silver Forget-Me-Not)
  4   10  
  7 เม.ย. 53 | 09:12

 • ผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา (Common Tit)
  8   5  
  3 พ.ค. 51 | 11:00

 • ผีเสื้อกามเทพอินเดีย (Indian Cupid)
  2   9  
  4 ม.ค. 53 | 21:23

 • ผีเสื้อเหลืองหนามประดับเพชร (Jewelled Nawab)
  8   20  
  8 เม.ย. 53 | 10:22

 • Unplugged Spotlight
  15   81  
  10 ต.ค. 51 | 13:05