• อัลบั้ม วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2556
  13   1  
  8 ส.ค. 56 | 20:02

 • Granito Fruits Cake
  4  
  17 ก.ค. 56 | 13:37

 • Strawberry Crepe Cake
  5  
  13 ก.ค. 56 | 18:08

 • Sweet Raspberry Allure
  5   4  
  19 มิ.ย. 56 | 17:46

 • Strawberry
  2  
  19 มิ.ย. 56 | 17:35

 • Afternnon Tea
  7   5  
  16 มิ.ย. 56 | 10:08

 • Sweet Stickly Rice with Mango
  2  
  20 เม.ย. 56 | 18:28

 • Look Choup
  6  
  18 เม.ย. 56 | 22:47

 • Frozen Heart
  8  
  18 เม.ย. 56 | 20:31

 • Macaron
  5   1  
  6 เม.ย. 55 | 19:07

 • Koala March
  6   13  
  12 ต.ค. 53 | 12:35