• น้องเก๋ DPU
  38  
  3 พ.ค. 60 | 20:58

 • น้องเบน DPU
  47  
  3 พ.ค. 60 | 20:16

 • บัณฑิตทัน
  4  
  24 ก.ค. 59 | 13:14

 • ไก่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
  14  
  22 ก.พ. 59 | 20:37

 • บิว DPU
  21  
  12 มี.ค. 58 | 15:56

 • เบล DPU
  16  
  12 มี.ค. 58 | 15:01

 • Fluk & Sa @ Naresuan University
  20  
  4 ม.ค. 57 | 13:19

 • Aom @ RMUTT
  16  
  30 ธ.ค. 56 | 00:34

 • AOm & KMUTT
  11  
  29 ธ.ค. 56 | 23:05

 • Congratulation N'KaTaii DPU 2012
  5  
  3 ก.ย. 56 | 03:04

 • Congratulation N'Moo DPU 2012
  5  
  3 ก.ย. 56 | 02:31

 • Congratulation N'Mint DPU 2011
  5  
  2 ก.ย. 56 | 20:56

 • รวมผลงาน ถ่ายภาพรับปริญญา 2013
  5  
  21 ส.ค. 56 | 13:41

 • Graduation 2013
  5  
  8 ส.ค. 56 | 05:19

 • DPU2012 : Ae'Sukanya
  33  
  12 ก.พ. 56 | 00:43

 • DPU Congratulation 2010
  16   16  
  29 พ.ย. 53 | 21:52

 • Congratulation P'AIM&P'TIN @ DPU
  35   12  
  2 ธ.ค. 53 | 01:59

 • Vintage N' FON naresuan university
  18  
  19 ธ.ค. 55 | 15:32

 • I'm not The star: DPU Congratulation(หรือถ่ายแฟชั่นหว่า) 2009
  18   8  
  2 ธ.ค. 52 | 01:47