• อัลบั้ม วันจันทร์ ที่ 22 ธันวาคม 2557
  1  
  22 ธ.ค. 57 | 01:37

 • G์raduate Nickky Assumption University
  5  
  3 ก.ย. 57 | 12:12

 • BumBim Assumption university ( ABAC )
  34  
  16 ม.ค. 57 | 17:52

 • รับถ่ายภาพ#หาช่างภาพ#รับถ่ายภาพวันรับปริญญา
  246  
  9 พ.ค. 56 | 13:03

 • [Trip Survey] Assumption University(ABAC) - BangNa Campus
  111   10  
  17 ม.ค. 53 | 21:46

 • [ทริป] งาน ACS Day 2009 (20090207)
  9  
  15 ก.พ. 52 | 20:57

 • Congratulation! AU
  30   19  
  13 ม.ค. 51 | 07:40

 • Congratulation! Master's Degree :: AU
  30   13  
  20 ม.ค. 50 | 14:24

 • Tian's Wedding, April 2008
  16   7  
  18 เม.ย. 51 | 21:24

 • Loy Krathong, ABAC
  22   7  
  12 พ.ย. 51 | 12:06

 • AU, the University of Vision.
  13   9  
  13 ต.ค. 49 | 12:21

 • Assumption Convent Reunion (1999)
  15   7  
  21 มี.ค. 51 | 13:05

 • AU, in my opinion (17-11-07)
  24   23  
  17 พ.ย. 50 | 09:03

 • Congratulation! AU (ฉบับแจม)
  6   14  
  13 ม.ค. 51 | 08:12

 • P.Phing, Congratulation ABAC
  23   7  
  21 ม.ค. 52 | 09:24

 • Assumption Convent Gals! (2000)
  20   13  
  21 มี.ค. 51 | 07:33

 • อาสนวิหารอัสสัมชัญ วันคริสต์มาส2009
  1   51  
  25 ธ.ค. 52 | 16:54

 • Yim - Assumption University of Thailand
  21   2  
  2 ก.พ. 52 | 13:03