• ทุ่งดอกไม้ป่า
  9  
  22 ม.ค. 58 | 17:41

 • น้ำตกลงรู
  5  
  27 ต.ค. 57 | 13:26

 • วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย
  2  
  27 ต.ค. 57 | 12:55

 • โขงเจียม-ผาจัน-เสาเฉลียง-วัดนาป่าพง
  6  
  16 ส.ค. 56 | 18:57

 • ตะวันออกสุดริมโขง ณ ทอแสงโขงเจียม
  95   35  
  13 ต.ค. 53 | 04:35

 • --- โขงเจียม ถึง สามพันโบก ---
  73   50  
  5 พ.ค. 52 | 08:44

 • เที่ยวตามอำเภอใจ ไปตามอำเภอโขง : โขงเจียม อุบลราชธานี
  47   6  
  14 ต.ค. 53 | 06:52

 • สาหัสนี้ไม่มีลืม
  37   95  
  7 ธ.ค. 53 | 02:51

 • โขงเจียม คราวนี้ถ่ายเอง
  40   7  
  4 เม.ย. 51 | 18:53