• เด็กเล่นน้ำ สะพานพระราม 4 วันที่ 20 มิ.ย. 2559 ชุดที่ 3
  4   1  
  21 มิ.ย. 59 | 00:58

 • เด็กเล่นน้ำ สะพานพระราม 4 วันที่ 20 มิ.ย. 2559 ชุดที่ 2
  10   3  
  21 มิ.ย. 59 | 00:44

 • เด็กเล่นน้ำ สะพานพระราม 4 วันที่ 20 มิ.ย. 2559 ชุดที่ 1
  10   2  
  20 มิ.ย. 59 | 23:07

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 18
  3   1  
  15 ต.ค. 57 | 01:12

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 17
  5  
  15 ต.ค. 57 | 01:07

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 16
  5  
  15 ต.ค. 57 | 01:01

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 15
  5  
  15 ต.ค. 57 | 00:51

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 14
  5   1  
  15 ต.ค. 57 | 00:41

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 13
  5  
  15 ต.ค. 57 | 00:35

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 12
  5   2  
  15 ต.ค. 57 | 00:29

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 11
  5  
  15 ต.ค. 57 | 00:23

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 10
  5   2  
  15 ต.ค. 57 | 00:16

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 9
  5  
  15 ต.ค. 57 | 00:09

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 8
  5   1  
  15 ต.ค. 57 | 00:03

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 7
  5  
  14 ต.ค. 57 | 23:57

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 6
  5   1  
  14 ต.ค. 57 | 23:51

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 5
  5   1  
  14 ต.ค. 57 | 23:46

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 4
  5  
  14 ต.ค. 57 | 23:40

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 3
  5   1  
  14 ต.ค. 57 | 23:05

 • เด็กเล่นน้ำ ท่าน้ำริมคลองบางกอกน้อย ใกล้ๆ โรงพยาบาลศิริราช 14 ต.ค. 2557 ชุดที่ 2
  5  
  14 ต.ค. 57 | 20:26