• วัดผาตากเสื้อ #2
  1  
  19 มี.ค. 62 | 17:00

 • มอหินขาว / ตาดโดน 6 ปีต่อมา
  9  
  18 ต.ค. 58 | 14:49

 • ผาเดียวดาย
  3  
  10 ก.ย. 58 | 12:30

 • ผาสุดแผ่นดิน
  1  
  14 ก.ค. 58 | 16:20

 • วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย
  2  
  27 ต.ค. 57 | 12:55