• ภูชี้ฟ้า
  4  
  19 มี.ค. 57 | 12:45

 • 4.6 ตร.กม. บนภูชี้ฟ้า ไม่มีปัญหาครับผม
  21   1  
  7 มิ.ย. 56 | 19:15

 • ดอยแม่สลอง - ภูชี้ฟ้า
  13  
  14 เม.ย. 56 | 17:45

 • Classic Trip ภูชี้ฟ้า (31 ธ.ค. 51 - 4 ม.ค. 52)
  13   18  
  6 ม.ค. 52 | 23:37

 • ครั้งแรกที่ภูชี้ฟ้า อ.เทิง จ.เชียงราย
  18  
  29 มิ.ย. 51 | 12:17

 • 22/12/2008 Phu Chi Fa
  12   44  
  4 ก.พ. 52 | 02:17

 • ภูชี้ฟ้า
  45  
  5 มี.ค. 54 | 01:10

 • รอรับแสงแรกแห่งปี ณ ภูชี้ฟ้ากับคนบนดาวกล้อง
  9   99  
  16 ก.พ. 52 | 05:59

 • -- เที่ยวเหนือสุด แบบสุดเหนือ --
  25   229  
  2 ก.พ. 54 | 01:16

 • -- เดินตามเส้นทางสายโรแมนติก --
  31   428  
  11 ม.ค. 54 | 01:16

 • เมื่อเราไปเป็นครูดอย ณ หมู่บ้าน จะฟู่ จะก่า เชียงราย
  8   33  
  19 เม.ย. 50 | 08:03

 • ภูชี้ฟ้า Phu chee Fha
  20   13  
  15 ก.พ. 51 | 23:08

 • ภูชี้ฟ้า
  18   318  
  27 ต.ค. 52 | 10:47

 • ยามเช้า ที่ภูชี้ฟ้า
  14   115  
  25 ต.ค. 51 | 08:10

 • ขึ้นเหนือ...
  28   3  
  10 พ.ย. 53 | 07:56

 • เล่นไฟเย็น ภูชี้ฟ้า : Chiangrai
  7   11  
  27 พ.ย. 54 | 05:18

 • Phu Chee Far : Chiangrai
  14   5  
  12 พ.ย. 54 | 15:37

 • เช้าตรู่ ภูชี้ฟ้า : Chiangrai
  35   23  
  6 ธ.ค. 54 | 15:00

 • แสงเช้า...ภูชี้ฟ้า : Chiangrai
  25   25  
  28 พ.ย. 54 | 05:57

 • เส้นทางสายโรแมนติก
  11   227  
  15 พ.ย. 53 | 13:24