• ปราสาทหินพิมาย
  3  
  19 มี.ค. 62 | 16:49

 • ปราสาทหิน พิมาย
  8  
  21 เม.ย. 56 | 04:09

 • วิมายะปุระ
  21  
  18 เม.ย. 54 | 16:21

 • ภาพวาดปราสาทหินพิมาย
  4  
  11 ส.ค. 51 | 05:32

 • ~* อ้าว! เฮ๊ย..(เลย)เชียงคาน *~
  48   40  
  25 ส.ค. 53 | 20:00

 • พิมาย ต้นแบบ นครวัด
  10   1  
  1 ส.ค. 50 | 03:58

 • ฟ้านี้ที่ วิมายะปุระ
  20   62  
  15 พ.ค. 54 | 11:10

 • เมืองปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา
  17   20  
  18 ก.พ. 52 | 09:08

 • คิดถึงพิมาย 1 : ชีวิตติดกรอบ
  27   55  
  17 พ.ค. 54 | 10:57

 • ปราสาทหินพิมาย โคราช [6Dec08]
  40   16  
  21 ม.ค. 52 | 13:24

 • ปราสาทหินพิมายในความทรงจำครั้งแรก
  26   47  
  5 ก.ย. 51 | 19:04