• น้องเจี๊ยบ&น้องแชมป์
  70  
  12 มี.ค. 60 | 22:40

 • น้องทราย&น้องแอม
  43  
  12 มี.ค. 60 | 22:27

 • น้องลูกน้ำ@ม.รังสิต
  33  
  7 ม.ค. 60 | 23:02

 • น้องโม@ม.รังสิต
  22  
  15 ธ.ค. 59 | 21:29

 • น้องกล้วย@มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  20  
  18 พ.ย. 59 | 21:54

 • น้องบุช&น้องฟ้า
  40  
  12 ก.ย. 59 | 09:49

 • น้องเจมส์&น้องน้ำ
  24  
  13 ส.ค. 59 | 21:46

 • น้องโบว์@มศว
  20  
  5 มิ.ย. 59 | 21:48