• ขุนช่างเคี่ยน
  2  
  4 ก.ย. 56 | 18:12

 • Pics from mobile #2
  12   49  
  8 ธ.ค. 51 | 23:15

 • ขุนแม่ยะ-ขุนช่างเคี่ยน ปีที่แล้ว
  13   90  
  17 ธ.ค. 51 | 17:13

 • สันป่าเกี๊ยะ-ขุนช่างเคี่ยน
  12   66  
  6 มี.ค. 53 | 23:08

 • บ.ขุนช่างเคี่ยน
  33   241  
  6 ม.ค. 53 | 18:22

 • ขุนช่างเคี่ยน...ซากูระ ใกล้ๆเมืองเชียงใหม่
  30   4  
  2 มี.ค. 51 | 14:58

 • เส้นทางสายนี้ สีชมพู
  9   45  
  14 ก.พ. 52 | 10:28

 • ภาพเก็บตก ทริป ปางอุ๋ง - สันป่าเกี๊ยะ
  23   25  
  21 ม.ค. 52 | 08:27

 • สวัสดีเชียงใหม่ 2551 (29 ธ.ค. 07- 1 ม.ค. 08)
  11   65  
  2 ม.ค. 51 | 00:03

 • มาต่อที่ บ้านรักไทย, สันป่าเกี๊ยะ, ขุนช่างเคี่ยน
  30   62  
  18 ม.ค. 52 | 12:47

 • Classic Trip ขุนช่างเคี่ยน (31 ธ.ค. 51 - 4 ม.ค. 52)
  9   25  
  6 ม.ค. 52 | 23:56

 • ซากุระบาน ณ ดอยขุนช่างเคี่ยน : Family Trip
  29  
  29 มี.ค. 55 | 13:37

 • (*v*) Cherry Blossom of Thailand (*v*)
  21   108  
  23 ธ.ค. 51 | 16:18

 • ซากุระเล่นตัว@ขุนช่างเคี่ยน
  6   13  
  17 ม.ค. 54 | 15:14

 • ดอยสีชมพู
  31   52  
  29 ม.ค. 50 | 09:35

 • SakuraThai@ขุนช่างเคี่ยน
  50   11  
  9 ม.ค. 53 | 15:10

 • ขุนช่างเคี่ยน เเละอื่นๆอีกมากมาย
  63   66  
  16 ม.ค. 53 | 11:04

 • Khun Wang - Khun Chang Khien
  27   418  
  14 ม.ค. 53 | 12:45

 • Huai Nam Dang - Khun Chang Kian
  16   10  
  15 ม.ค. 54 | 16:17

 • Prunus Cerasoides
  27   50  
  15 ม.ค. 52 | 03:26