เว็บบอร์ด ไทยมัลติพลาย


รู้หรือไม่ว่า ผลเสียที่จะตามมาเมื่อชำระค่างวดล่าช้ามีอะไรบ้าง

โพสเมื่อ วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 02:22 | เข้าชม 15 ครั้งการใช้บริการเงินกู้ด่วน การใช้บริการบัตรเครดิต และการใช้บริการสินเชื่อต่าง ๆ จากสถาบันทางการเงิน ล้วนแล้วแต่มีต้นทุนทางการเงินทั้งสิ้น อย่างการใช้บัตรเครดิตก็จะเป็นในส่วนของการนำเงินในอนาคตมาใช้ก่อน โดยมีภาวะปลอดดอกเบี้ยอยู่ในระหว่าง 30 - 45 วัน ขึ้นอยู่กับสถาบันทางการเงินและชนิดของบัตรนั้น ๆ บัตรบางใบอาจจะมีอัตราค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยในกรณีที่ผู้ถือบัตรต้องการแบ่งจ่ายชำระเป็นงวด เช่น บัตรเครดิต SCB จะมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 18 ต่อปี ในขณะที่อัตราการผ่อนจ่ายจะอยู่ที่ขั้นต่ำ 10 ของยอดเงินบัตรเครดิตที่ใช้ไปค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด หรือเงินกู้ด่วน3 % และค่าธรรมเนียม รายปีขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรเช่นกัน สินเชื่อSCB สำหรับหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ Speedy Cash จะมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 28 % ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ 28 ต่อปี ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีเก็บเงินของแต่ละงวดชุดที่ เป็นต้นไป ชุดละ 50 บาทต่อครั้งผลเสียที่จะตามมาเมื่อชำระค่างวดล่าช้า• ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม อาจมีการเรียกเพิ่มในครั้งต่อไปในแบบทบต้น


• ในอนาคตหากต้องการขอเครดิตหรือใช้บริการจะทำได้ยาก


• การมีหนี้ค้างชำระเกิน งวด จะมีการส่งรายชื่อไปยังคณะกรรมการข้อมูลเครดิต ส่งผลให้เสี่ยงต่อการติดแบล็ลิสต์เครดิตบูโร


• การผ่อนชำระสินค้ามีความเสี่ยงสูง จากเดิมอาจได้สิทธิ์ในการผ่อนชำระดอกเบี้ย 0 % อาจไม่ได้รับสิทธิ์พิเศษนี้อีก โดยอาจเป็นการผ่อนชำระและเก็บเงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น


• ส่งผลต่ออาชีพและการงาน เมื่อเรื่องถึงศาลคุณจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่ศาลเพื่อไกล่เกลี่ยทำให้เสียเวลาและส่งผลต่อการงานได้


• หากสถาบันทางการเงินติดตามทวงถามแล้วคุณยังไม่สามารถเก็บเงินไปชำระได้ตามที่กำหนด สถาบันทางการเงินก็จะดำเนินคดีและยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อบังคับให้คุณนำเงินมาชำระ พร้อมค่าปรับและดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งหมด


จะเห็นได้ว่าผลเสียของการผิดนัดชำระค่าบัตรเครดิต สินเชื่อ SCB สินเชื่อทางการเงินอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของคุณและหน้าที่การงาน ควรมีการวางแผนในการใช้เงินและบริหารหนี้ให้ดีจะได้ไม่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตได้นอกจากการให้บริการเงินกู้ด่วนและการให้บริการบัตรเครดิต SCB ยังมีบริการบัตรกดเงินสด รถแลกเงิน และอื่น ๆ ที่หากใครสนใจก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม และเตรียมเอกสารไปสมัครได้เลย แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ