เว็บบอร์ด ไทยมัลติพลาย


6 สไตล์ความแตกต่างของหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ

โพสเมื่อ วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 20:44 | เข้าชม 377 ครั้งถึงแม้ว่าจะเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพเหมือนกัน แต่ในรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรนั้นได้นำเสนอหลักการสร้างความน่าสนใจ และข้อมูลเชิงลึกอย่างมืออาชีพมาเพื่อการพัฒนามาเป็นผู้นำในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป โดยหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพในแต่ละข้อมีเทคนิค และรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ Performance Coaching for Resultsหลักสูตรอบรมภาวะผู้นำเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับหัวหน้างานที่ต้องดูแล และสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการเพิ่มทักษะความสามารถในการโค้ชด้วยใจที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ ฟัง พูด เลือกตั้งคำถามแบบไหนถึงจะเกิดประโยชน์ รวมทั้งทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์ผ่านหลักการวิเคราะห์คนตามรูปแบบ และพฤติกรรม ซึ่งหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพข้อนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยปลดปล่อยศักยภาพในการทำงานของทีมงานให้ประสบความสำเร็จ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำ และบุคลากรในทีม Essential Negotiation for Professionalหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพที่จะช่วยพัฒนา และต่อยอดทักษะในด้านการเจรจาต่อรองให้เหนือกว่าการต่อรองแบบทั่วไปด้วยเทคนิคการวางแผน ศึกษาคู่เจรจาแบบ “รู้เขา รู้เรา” ซึ่งเป็นพื้นฐาน และหัวใจสำคัญในการเลือกกลยุทธ์การต่อรอง รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำมาเลือกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การต่อรองเจรจาให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพนี้เหมาะกับบุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้าทีม ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการต่อยอดความสำเร็จในการเจราจา Global Executive Mindset (GEM)หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารคือหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพที่ต้องการพัฒนาทักษะ และสร้างความโดดเด่นให้คนจดจำในตัวคุณ เหมาะสำหรับผู้นำที่ต้องการปรับเปลี่ยน และเสริมสร้างตัวเองให้มีศักยภาพ ด้วยการมุ่งพัฒนาทักษะของผู้นำในส่วนวิธีการคิด การแสดงออก และการสื่อสาร เพื่อสร้างโอกาส และความโดดเด่นได้สำเร็จเหนือใคร Six Thinking Hats®หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำที่จะสอนให้คุณเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสภานการณ์ที่เจอด้วยการเลือกใช้วิธีการคิดอย่างมีระบบ ซึ่งจะช่วยทำให้คุณสามารถแก้ปัญหา และตัดสินใจด้วยการคิดทีละด้าน ถือเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพที่จะเพิ่มศักยภาพให้ทักษะการคิด และนอกจากจะช่วยมุมมองใหม่ๆ แล้ว ยังสามารถช่วยในการคิดค้นกลยุทธ์แก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมรู้วิธีการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ Power of Perception™หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ ที่จะทำให้คุณบริหารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยเทคนิคที่เป็นประโยชน์ และ 10 กลยุทธ์ สุดยอดเครื่องมือพัฒนากระบวนการคิดการตัดสินใจ ช่วยคุณคิดได้รอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน และเป็นขั้นตอนแม้ต้องตัดสินใจด้วยความรวดเร็ว

 Change Managementหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร เพื่อเตรียมคุณให้กลายเป็นผู้นำที่มีความพร้อมสำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงด้วยการรู้จักบริหารจัดการ บริหารงานแบบรู้เท่าทัน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยใช้พื้นฐานความรู้เดิมกำจัดจุดอ่อน และเพิ่มจุดแข็ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสำหรับผู้บริหารอย่างมาก 


แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
  • sasaka-4628

    เห็นเป็นเว็ปเปิดมานาน แต่โกงแบบนี้ ไม่ต่างจากโจรครับ ใครอยากโดนโกง ผมแนะนำ Vegas168 ครับ เล่นได้เท่าไหร่ คุณจะไม่ได้เงินจำนวนนั้น vegus168

    โพสเมื่อ 30 พ.ค. 62 เวลา 08:50