• อัลบั้ม วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560
  1  
  6 มิ.ย. 60 | 01:52

 • อัลบั้ม วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560
  9  
  5 มิ.ย. 60 | 08:37

 • ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
  30  
  4 มิ.ย. 60 | 12:09

 • Bike for life , Bike for health Bike สสจ. สกลนคร
  13  
  3 มิ.ย. 60 | 14:29

 • กิจกรรมรับน้องชมรมจิตอาสา
  249  
  2 มิ.ย. 60 | 14:56

 • ประชุมครูประจำเดือน มิถุนายน
  16  
  2 มิ.ย. 60 | 14:55

 • การแข่งขันกีฬา SPORTS HEROแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
  22  
  2 มิ.ย. 60 | 14:54

 • อัลบั้ม วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560
  7  
  2 มิ.ย. 60 | 14:52

 • กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด
  77  
  2 มิ.ย. 60 | 14:49

 • อ่างขาง
  7  
  2 มิ.ย. 60 | 14:39

 • อัลบั้ม วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560
  1  
  2 มิ.ย. 60 | 14:28

 • อัลบั้ม วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560
  35  
  2 มิ.ย. 60 | 14:26

 • กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
  37  
  2 มิ.ย. 60 | 14:23

 • อัลบั้ม วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560
  13  
  2 มิ.ย. 60 | 14:20

 • ประชุมประจำเดือน ครูและบุคลากร โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี วันที่ 1 มิถุนายน 2560
  8  
  2 มิ.ย. 60 | 11:42

 • เส้นทางสร้างวินัย(เส้นทางสู่ดวงดาว) วันที่ 1 มิถุนายน 2560
  7  
  2 มิ.ย. 60 | 09:56

 • ประชุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ภาคกลาง วันที่30 พฤษภาคม 2560
  14  
  1 มิ.ย. 60 | 08:45

 • บวชนาคช้าง ประจำปี 2560
  10  
  31 พ.ค. 60 | 22:01

 • นายกชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว คณะครูและนักเรียน ออกกำลังกายตามนโยบายรัฐ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
  9  
  31 พ.ค. 60 | 11:25

 • นายกชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดป่างิ้ว 31 พฤษภาคม 2560
  8  
  31 พ.ค. 60 | 11:19