• กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันป่างิ้ว วันสวนมะม่วง วันสองพี่น้อง วัดนางหยาด วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
  29  
  26 ก.ค. 61 | 15:10

 • กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร. ๑๐
  49  
  26 ก.ค. 61 | 14:53

 • n.grafe
  6  
  25 ก.ค. 61 | 17:01

 • คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดป่างิ้ว ร่วมถวายความจงรักภักดี และแปรอักษร
  29  
  25 ก.ค. 61 | 11:26

 • ครู โรงเรียนวัดป่างิ้ว อบรมคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ PLC ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
  38  
  25 ก.ค. 61 | 11:20

 • กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
  1  
  24 ก.ค. 61 | 13:58

 • กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
  201  
  24 ก.ค. 61 | 13:48

 • คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว ร่วมโครงการจัดงาน หล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
  43  
  24 ก.ค. 61 | 11:34

 • พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
  30  
  23 ก.ค. 61 | 23:37

 • นักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้วร่วมเดินขบวน รับบริจาคเงินถวายเทียนพรรษา วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
  64  
  23 ก.ค. 61 | 14:22