• คณะครูยืนรับนักเรียนเนื่องเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 1/2561 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
  14  
  17 พ.ค. 61 | 12:05

 • ประมวลภาพการนำตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม มานำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทดสอบคุณภาพและรสชาติอาหารเพื่อคัดเลือก ร้านค้าโรงเรียนวัดป่างิ้ว วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
  88  
  17 พ.ค. 61 | 12:02

 • โครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี (วันที่ 3)
  170  
  15 พ.ค. 61 | 12:01

 • โครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี (วันที่ 4)
  119  
  15 พ.ค. 61 | 11:59

 • โครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี (วันที่ 2)
  105  
  15 พ.ค. 61 | 10:45

 • โครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี (วันที่ 1)
  100  
  15 พ.ค. 61 | 10:17

 • เรื่อง stem education "นวัตกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เน้นทักษะ กระบวนการคิดสร้างสรรค์"
  35  
  14 พ.ค. 61 | 11:46

 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561/1
  211  
  14 พ.ค. 61 | 11:38

 • โครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี
  53  
  14 พ.ค. 61 | 11:25

 • ปฐมนิเทศน์ ม.4
  607  
  14 พ.ค. 61 | 10:30

 • รับปริญญา N'บี
  57  
  13 พ.ค. 61 | 08:18

 • รับปริญญา N'Duy
  48  
  11 พ.ค. 61 | 13:24

 • รับปริญญา N'ฟ้า
  48  
  11 พ.ค. 61 | 13:11

 • รับปริญญา N'หมวย
  55  
  11 พ.ค. 61 | 13:00

 • รับปริญญา P'แมว
  41  
  11 พ.ค. 61 | 12:49

 • ปฐมนิเทศน์ ม.1 /2561
  460  
  8 พ.ค. 61 | 16:08

 • อบรม Stem ม.ต้น 5-7 5 61
  202  
  7 พ.ค. 61 | 17:12

 • รายงานตัว มอบตัว นักเรียนใหม่ รอบที่2
  38  
  7 พ.ค. 61 | 16:24

 • โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้นำของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มงาน สู่การยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  297  
  7 พ.ค. 61 | 16:20

 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี ครั้งที่ 1-2561 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
  18  
  7 พ.ค. 61 | 15:02