• โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
  12  
  24 พ.ค. 60 | 13:35

 • นายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว คณะครู บุคลากร และนักเรียน ออกกำลังกายตามนโยบาย วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
  12  
  24 พ.ค. 60 | 09:27

 • n.nok
  1  
  23 พ.ค. 60 | 15:01

 • สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
  45  
  23 พ.ค. 60 | 12:28

 • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 23 พฤษภาคม 2560
  6  
  23 พ.ค. 60 | 09:26

 • งานรับปริญญาน้องมีน
  10   1  
  22 พ.ค. 60 | 10:45

 • n.nun
  1  
  21 พ.ค. 60 | 14:04

 • ประชุมรวมจิตอาสา ภาคเรียนที่ 1/2560
  12  
  19 พ.ค. 60 | 13:40

 • อัลบั้ม วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
  57  
  19 พ.ค. 60 | 10:59

 • นายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี 18 พฤษภาคม 2560
  8  
  19 พ.ค. 60 | 10:08

 • วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  77  
  19 พ.ค. 60 | 09:11

 • รายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นอนุบาล1-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
  15  
  18 พ.ค. 60 | 11:14

 • พรีเซนต์ สสส 1/2560 17/5/2560
  35  
  17 พ.ค. 60 | 15:44

 • กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560
  26  
  17 พ.ค. 60 | 11:23

 • นายกชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน และครูภาษาต่างประเทศ 16 พฤษภาคม 2560
  14  
  17 พ.ค. 60 | 10:44

 • Wedding
  10  
  17 พ.ค. 60 | 09:49

 • Candid
  8  
  17 พ.ค. 60 | 09:20

 • ท่านผู้ว่าจังหวัดปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา พบประนักเรียนและกล่าวให้โอวาส
  26  
  17 พ.ค. 60 | 09:16

 • ประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษา
  21  
  17 พ.ค. 60 | 09:13

 • รับปริญญา
  9  
  17 พ.ค. 60 | 04:28