• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 2561 ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2561
  159  
  19 มี.ค. 61 | 11:21

 • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านการศึกษา
  419  
  19 มี.ค. 61 | 10:26

 • โครงการพัฒนาผู้เรียน เพื่อปลูกจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  249  
  17 มี.ค. 61 | 21:45

 • รูปบุคลากร 12 มี.ค.61
  278  
  17 มี.ค. 61 | 21:22

 • งานรับปริญญาน้องอุ่บ้านสมเด้จ
  10   1  
  16 มี.ค. 61 | 19:45

 • prewedding #ไบบุรี่รีสอร์ท #อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง
  9  
  15 มี.ค. 61 | 22:34

 • Back to School @ TU
  6  
  15 มี.ค. 61 | 15:48

 • Back to School @ DEBSIRIN
  6  
  15 มี.ค. 61 | 15:46

 • Pre Graduate @ SWU
  7  
  15 มี.ค. 61 | 15:44

 • KU @ HUMAN
  5  
  15 มี.ค. 61 | 15:41

 • ลาดกระบัง
  7  
  15 มี.ค. 61 | 15:38

 • ABAC
  6  
  15 มี.ค. 61 | 15:36

 • น้องมะปราง@ม.รามคำแหง
  44  
  15 มี.ค. 61 | 00:41

 • ซ้อมรับปริญญาน้องอุ่บ้านสมเด็จ
  10  
  13 มี.ค. 61 | 19:21

 • Mom & Child 12-3-2018
  21  
  13 มี.ค. 61 | 11:45

 • วันเกียรติยศ พิธีมอบประกาศนียบัตร วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
  69  
  11 มี.ค. 61 | 17:34

 • ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
  82  
  11 มี.ค. 61 | 17:07

 • สอบ NT
  14  
  11 มี.ค. 61 | 16:14

 • โรงเรียนวัดป่างิ้ว ได้รับการตรวจประเมิน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
  31  
  11 มี.ค. 61 | 15:59

 • สอบ RT และ สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560
  48  
  11 มี.ค. 61 | 15:51