• สวมผ้าไทยใส่ผ้าซิ่น งามวิถีถิ่นทุกวันศุกร์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
  13  
  26 พ.ค. 60 | 08:50

 • อัลบั้ม วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560
  12  
  25 พ.ค. 60 | 15:51

 • อัลบั้ม วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560
  103  
  25 พ.ค. 60 | 15:44

 • น้องปูเป้&คุณชัย
  36  
  25 พ.ค. 60 | 15:37

 • อัลบั้ม วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560
  15  
  25 พ.ค. 60 | 15:28

 • อัลบั้ม วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560
  10  
  25 พ.ค. 60 | 15:24

 • น้องแนน&น้องไมค์
  44  
  25 พ.ค. 60 | 15:22

 • นักเรียนทุกระดับชั้นลงเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณภายในโรงเรียน
  7  
  25 พ.ค. 60 | 09:03

 • โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
  12  
  24 พ.ค. 60 | 13:35

 • นายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว คณะครู บุคลากร และนักเรียน ออกกำลังกายตามนโยบาย วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
  12  
  24 พ.ค. 60 | 09:27

 • n.nok
  1  
  23 พ.ค. 60 | 15:01

 • สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
  45  
  23 พ.ค. 60 | 12:28

 • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 23 พฤษภาคม 2560
  6  
  23 พ.ค. 60 | 09:26

 • งานรับปริญญาน้องมีน
  10   1  
  22 พ.ค. 60 | 10:45

 • n.nun
  1  
  21 พ.ค. 60 | 14:04

 • ประชุมรวมจิตอาสา ภาคเรียนที่ 1/2560
  12  
  19 พ.ค. 60 | 13:40

 • อัลบั้ม วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
  57  
  19 พ.ค. 60 | 10:59

 • นายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี 18 พฤษภาคม 2560
  8  
  19 พ.ค. 60 | 10:08

 • วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  77  
  19 พ.ค. 60 | 09:11

 • รายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นอนุบาล1-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
  15  
  18 พ.ค. 60 | 11:14